Ομάδα

Ανέστης Αναστασίου

Εκπαιδευτής + Σύμβουλος HR


Ο Ανέστης ίδρυσε την εταιρία AA+Partners το 2001, και από τότε παραμένει ο γενικός διευθυντής. Η εμπειρία του στην επαγγελματική εκπαίδευση...Περισσότερα

Μαρία Δρονούδα

Υπεύθυνη Διοικητικών Λειτουργιών


Η Μαρία είναι υπεύθυνη για το διοικητικό τμήμα και το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της AA+Partners.Περισσότερα

Μιχάλης Κουρτίδης

Ειδικός Σύμβουλος


Ο Μιχάλης είναι σύμβουλος σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού, και ειδικότερα σε θέματα Αξιολόγησης, Ανάπτυξης και Διοίκησης Προσωπικού...Περισσότερα

Αλεξία Καλαϊτζή

Υπεύθυνη Επικοινωνίας


Η Αλεξία είναι υπεύθυνη για το κομμάτι της επικοινωνίας της AA+Partners, αναλαμβάνοντας την online παρουσία και προβολή της.Περισσότερα

Παναγιώτης Καλημέρης

Εκπαιδευτής


Ο Παναγιώτης έχει αποστρατευτεί πρόσφατα (2011) από την Ελληνική Αεροπορία με βαθμό Ταξίαρχου. Είναι πιλότος με περισσότερες από 1800 ώρες...Περισσότερα

Εύα Γυμνοπούλου

Σύμβουλος ποιότητας και εκπαίδευσης


Η Εύα έχει διπλή εμπειρία, τόσο σε θέματα εκπαίδευσης όσο και σε θέματα ποιότητας. Η Εύα διαθέτει εμπειρία στην εκπαίδευση εθελοντών στελεχών...Περισσότερα

Αλέξης Καϊναδάς

Σύμβουλος Επιχειρήσεων


Ο Αλέξης εργάσθηκε ως βασικό, μεσαίο και ανώτατο στέλεχος στον τραπεζικό τομέα και στον τομέα παροχής υπηρεσιών σε βιομηχανικούς...Περισσότερα

Χριστίνα Κλέπκου

Εκπαιδεύτρια


Η Χριστίνα είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση και την εφαρμογή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της AA+Partners...Περισσότερα